Онлайн винеткиОнлайн винеткиОнлайн винетки

Онлайн винетки

за всички автомобили

Онлайн винетки

за всички автомобили

Онлайн винетки

за всички автомобили

купи електронна винетка за България
КУПИ ВИНЕТКА

МПС <=3.5 тона
Vehicle <=3.5 tons

3,5 < Камион < 12 тона и Aвтобуси
3,5 < Truck < 12 tons & Bus

Камион >= 12
Truck >= 12 tons

Ремарке (общо тегло на МПС + ремарке > 3,5 тона)

Car Trailer (Total Weight of Vehicle + Trailer > 3.5 tons)

За кои класове пътни превозни средства е необходимо да бъде закупена еВинетка?

Трябва да бъде закупена за всички МПС използващи републиканската пътна мрежа определена за таксуване с изключение на мотоциклети;

Електронна онлайн еВинетка закупуват:

- пътни превозни средства Категория 1: тежкотоварни автомобили с две и повече оси и с общо тегло по-голямо или равно на 12т;
- пътни превозни средства Категория 2: тежкотоварни автомобили с 2 оси и с общо тегло от 3.5т до 12т и автобуси с повече от 8 места за сядане без това за водача;
- пътни превозни средства Категория 3: леки, лекотоварни автомобили с общо тегло до 3.5т;
- пътни превозни средства Категория 3: предназначени за теглене: ремаркета и каравани.

проверка на валидност за електронни винетки
Проверка на винетка

Безплатни е-винетки за хора с увреждания

Заявления за получаване на безплатна електронна винетка за хората с трайни увреждания се подават в Дирекциите „Социално подпомагане” в цялата страна, към Агенцията за социално подпомагане.

Според условията за освобождаване от заплащане на винетна такса, правоимащи са хората с 50 и над 50% намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 160 к.с.

Документите по образец на заявление-декларация може да се подават лично в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне - обратна разписка.

Към заявленията хората трябва да прилагат копие на пълномощно (когато заявлението се подава чрез пълномощник). Не се изискват копия от експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път.

Предоставените винетни стикери на хора с увреждания чрез социално подпомагане са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е хората да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в Дирекциите „Социално подпомагане” по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му.

Предвиден е 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискваните документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е тридневен. Агенцията за социално подпомагане ще изпраща в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) дневна заявка с всички одобрени за съответния ден.

В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, Пътната агенция издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година, и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.

ВИЖТЕ СЪЩО: НАРЕДБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ 

 

Zastra_banner
Пътна карта на България с шосета и магистрали
КАРТА С ПЛАТЕНИ УЧАСТЪЦИ

Тук може да проверите подробно пътищата на България:

 

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ВИНЕТКИ И НАЧИН ЗА ПРОДАЖБА:
Не са открити публикации.
Последни новини

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Гарантирай си защита, сигурност и спокойствие.

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Гарантирай си защита, сигурност и спокойствие. Пътуването в чужбина винаги е вълнуващо приключение. Дава възможността да откриваме нови култури, да се насладим на прекрасни гледки, шопинг, кулинарна екзотика. Създава незабравими спомени. Но дори и най-добре планираното пътуване може да ни изправи ...
Повече информация

Защо Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили?

Прекратиха безплатното покритие за незастраховани украински автомобили. Защо? Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили. Бордът на директорите на Чешкото бюро на застрахователите (CKP) https://www.ckp.cz/ прекрати безплатното покритие на щети, причинени от украински превозни средства. Това става от 13 април 2023 г. Мярката ...
Повече информация

Все по-стари коли купуват европейците

Все по-стари коли купуват европейците на втора ръка: През 2023 г. закупуването на употребявана кола все още е състезание с препятствия. Много купувачи, малко превозни средства. Резултатът от това уравнение е прост: растящи цени и купувачи, които често трябва да правят компромис с избора. Сайтът La Centrale, който е специализиран ...
Повече информация