Електронните винетки – изборът, който ни предпазва от подобни сцени.


Системите за събиране на пътни такси посредством постове-будки и контролни бариери (toll booths), въведени във времето в редица страни, очевидно не са особено удачни за безпроблемния трафик, и масово се търсят варианти за тяхното постепенно заместване с изцяло електронни безконтактни алтернативи.

Ето защо, избраната в България система за изцяло електронни винетки за плащане на пътните такси е по-модерната и гъвкава система, която спестява време, вредни емисии и ПТП инциденти, подобни на показания документиран в САЩ.