Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпълнила всички процедури по закон като е изискала от строителя с 5 писма да отстрани констатираните дефекти на пътя през Искърското дефиле

Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпълнила всички процедури по закон като е изискала от строителя с 5 писма да отстрани констатираните дефекти на пътя през Искърското дефиле

Агенция „Пътна инфраструктура“ е изпълнила всички процедури по закон като е изискала от строителя с 5 писма да отстрани констатираните дефекти на пътя през Искърското дефиле