Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Гарантирай си защита, сигурност и спокойствие.


Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Гарантирай си защита, сигурност и спокойствие.

Пътуването в чужбина винаги е вълнуващо приключение. Дава възможността да откриваме нови култури, да се насладим на прекрасни гледки, шопинг, кулинарна екзотика. Създава незабравими спомени. Но дори и най-добре планираното пътуване може да ни изправи пред неочаквани предизвикателства.

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс е един от начините да се гарантира пълната ни защита, сигурност и спокойствие. Ние от Zastra.bg https://zastra.bg/ сме се погрижили да получиш най-доброто: докато си на път, може да се случи какво ли не. Затова преди пътуването – използвай този калкулатор и купи най-точната за теб полица Туристически застраховки (magroup-online.com)

 

Застраховката при пътуване за медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: За кого е тази полица и къде сме покрити?

Застраховката е предназначена за лица на възраст до 75 години, пътуващи в чужбина. Полицата покрива направените от тях в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични, болнични и други разноски, свързани със „злополука.

 

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука – покритието по тази застраховка е валидно за териториите на всички държави по света, с изключение на България. За чуждестранни граждани с продължително или постоянно пребиваване в България – с изключение и на държавата/ите, чиито граждани те са.

Независимо дали пътуваш на далечни дестинации или в съседна държава, може да ти се случи нещо непредвидено и неприятно. Затова използвай този калкулатор и избери най-изгодната за теб застраховка от Булстрад Травъл Пакет – Сключете Онлайн (bulstrad.bg)

 

Застраховката при пътуване за медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Какво покрива полицата?

Застраховани са лицата, пътуващи в чужбина, за направените от тях в спешни случаи и по медицинско предписание медицински, хирургични, фармацевтични u болнични разноски следствие на злополука или внезапно заболяване.

 

Покриват се разноските, направени за болнично лечение до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на злополуката или внезапното заболяване.

 

Покрити са разноските за спешно зъболечение в резултат на злополука или остър стоматит https://bg-m.iliveok.com/health/.

 

Покриват се неотложни медицински разходи и разходи за медицинско транспортиране и репатриране в резултат на заболяване от COVID-19.

 

Допълнително в покритието могат да бъдат включени и разноски за адвокатска защита, правна помощ, гражданска отговорност към трети лица.

 

Същото е и за разноските при отмяна, прекъсване или удължаване на пътуването. Има опции и за покриване на забава или отмяна на редовен полет, изпускане на свързващ редовен полет.

 

Много полезна може да е клаузата за покритието за забавяне, повреда, загуба или кражба на багаж и документи. Също така и заемане на парични средства за покриване на неотложни разходи.

 

Застраховката при пътуване за медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Какво не покрива полицата?

Застраховката не покрива вреди от преднамерено действие или груба небрежност от страна на Застрахования. Такива са напр. вреди от сбиване (освен в случаите на самоотбрана), самоубийство, престъпления от общ характер, употреба на алкохол, опиати или наркотици.

 

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука – изключени от покритието са вреди при събития, настъпили при или по повод полагане на възмезден труд от Застрахования в чужбина. Това е независимо дали е сключен или не трудов, граждански или друг договор.

 

Важно е, че не се покриват болести и лечение от каквото и да е естество (включително СПИН). Но са покрити случаите на внезапно заболяване; бременност, раждане или аборт на застрахования.

 

Застраховката при пътуване за медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Какви са ползите от полицата?

Първата и най-очевидна полза от застраховката е, че осигурява финансова защита при неотложни медицински нужди. Независимо дали става дума за непредвидени заболявания или нещастни случаи, застраховката покрива лекарски прегледи, хирургични процедури, болнични настанявания, лекарства и други медицински разходи. Това ви осигурява спокойствие и увереност, че ще получите необходимата медицинска помощ без да се тревожите за разходите.

 

Затова преди пътуването използвай този калкулатор и купи най-точната за теб полица Туристически застраховки (magroup-online.com)

 

Втората полза е свързана с осигурената асистанс услуга, която е включена в застраховката https://globalservices.bg/  Тази услуга предлага 24-часова подкрепа и съдействие при извънредни ситуации. Тя се осигурява от първокласни глобални организации, като https://www.allianz-assistance.at/. Ако внезапно заболееш или претърпиш злополука и се нуждаеш от спешна медицинска помощ, асистентският екип ще ти помогне. Ще те свърже с местния медицински персонал и ще ти организира необходимите процедури. Също така ще осигури информация за близки медицински заведения, преводачи или помощ при загуба на документи https://www.allianz-assistance.ie/travel-insurance.html.

 

За да си осигуриш всички тези покрития, защита и спокойствие – използвай https://zastra.bg/ и този калкулатор и си избери най-изгодната за теб застраховка от Булстрад Травъл Пакет – Сключете Онлайн (bulstrad.bg).