Кои превозни средства са освободени от електронни винетки?


Кои превозни средства са освободени от електронни винетки?
Превозните средства, освободени от електронни винетки са определени в Закона за пътищата. От ЗП се разбира, че превозни средства с по-малко от четири колела са освободени от електронни винетки. Тези освободени превозни средства могат да бъдат както предназначени за превоз на пътници, така и на товари.
Важно е обаче, че това не важи за пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета. Те се смятат за предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.
Кои превозни средства са освободени от електронни винетки се разбира конкретно от Закона за пътищата:
(7) (*) Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
1. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
2. моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
3. моторни превозни средства с повишена проходимост.
(8) Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси. Независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.
(9) В случаите, когато пътно превозно средство по ал. 7 се движи с прикачено ремарке, собственикът или ползвателят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса. За същата категория пътно превозно средство, независимо от броя на осите на ремаркето. За срока на ползване на платената пътна мрежа от пътното превозно средство с прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.
Кои превозни средства са освободени от електронни винетки също така?
Съгласно Чл. (9) на ЗП не се заплащат такси за електронни винетки за движение по републиканските пътища:
На пътни превозни средства на МВР, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.
Не заплащат такси за електронни винетки и автомобилите на:
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Митници“ осъществяващи контрол на пътя, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.