Корекция на сбъркани електронни винетки


Коригиране при сбъркана електронна винетка.

Вече може да се поправя грешка, ако при издаване на електронна винетка е сбъркан номерът на автомобила или държавата на регистрация. Същото важи и за сгрешена категория. Корекцията може да бъде извършена от съответните длъжностни лица.

Условиe е да се установи безспорно, че в България не съществува регистриран автомобил с данни, идентични на сгрешените. Корекцията на винетката се прави след подаване на заявление от собственика или ползвателя.

Промяната електронната винетка е в сила от извършване на корекцията и срок на валидност до изтичането на първоначално издадената.

Поправка на сгрешените електронни винетки.

Законовото изменение е две години след старта на системата, поради  „засиления публичен интерес“. Предизвикано е и от значителния брой жалби и сигнали за сгрешени данни и искания за възстановяване на средства.