Онлайн застраховка за пътуване


Онлайн застраховка за пътуване – Застрахователна защита получи – тук и сега!

Предстои пътуване в чужбина? На път може да стане какво ли не. Ако се случи нещо неочаквано и неприятно – има кой да ти се притече на помощ. Глобалните асистанс компании и застрахователи ще имат грижата.

24/7 Помощ при пътуване в чужбина в случай на злополука, инцидент или заболяване. Вземи сега и пътувай спокойно, навсякъде! https://www.magroup-online.com/WL/CLD/BG/bg?agency=35340844

Изгодни застраховки Травъл Пакет купи на https://online.bulstrad.bg/traveling/?ref_travel=6395.

Полицата е за лица на възраст до 75 години, пътуващи в чужбина. Покрити са направените от тях в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични, болнични и други разноски. Те трябва да са свързани с настъпването на рисковете „злополука” и „внезапно заболяване”. Подходяща е и за лица, които в рамките на една година осъществяват многократни пътувания.

Онлайн застраховка за пътуване – Основното покритие на застраховката включва:

Медицински разходи – осигурява покритие за медицинските разходи вследствие на злополука или акутно заболяване при пътуване в чужбина

Разходи за репатриране – покрива разходите за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното състояние го позволява

Разходи за транспортиране на тленни останки

Разходите за спешно дентално лечение

Разходи за планинско издирване и спасяване

Разходи при инфекция с Коронавирус – медицински разходи за амбулаторно и стационарно лечение и разходи за завръщане в България при стационарно лечение и за транспортиране на тленни останки.

 

Онлайн застраховка за пътуване – Допълнителните покрития, за които можеш да се застраховаш:

„Злополука” – осигурява финансова стабилност при смърт, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука

„Лична отговорност” – осигурява застрахователна защита, ако причиниш вреди на трети лица при пътуване в чужбина

„Правна помощ” – покрива разходите за хонорари на адвокати за правна помощ и защита в съдебно производство, образувано срещу теб при пътуването

„Съкращаване или удължаване на престоя” – обезщетение за непредвидените разходи в случаите, в които се налага да се завърнеш в България. Както и ако удължиш престоя си в чужбина поради злополука, заболяване, смърт на близък

„Сигурен портфейл” – осигурява обезщетение за случаите на загуба или кражба на лични документи. Такива са паспорт, лична карта, свидетелство за управление на МПС, кредитни и/или дебитни карти, включително за последвали некомпенсирани загуби от неоторизирана/неразрешена употреба на картите.

„Отвличане” – покрива направените медицински разноски в резултат на отвличане или задържане като заложник

„Пропуснато събитие” – покрива стойността на закупен билет за пропуснато събитие, ако го пропуснеш поради злополука или акутно заболяване, смърт на близък роднина, съпруг/а или лицето, което те е придружавало.

 

Онлайн застраховка за пътуване – Пакети от специални покрития:

Пакет „ПОЛЕТ” – обезщетение за непредвидени разходи (хотел, храна, напитки и лекарства) или вещи от първа необходимост (дрехи, обувки и други). Това са разходи при пътуване в чужбина със самолет, поради отмяна на редовен полет, изпускане на свързващ редовен полет, закъснение или загуба на регистриран багаж;

Пакет „НА ПЪТ” – обезщетение, ако при пътуване в чужбина с автомобил извършите непредвидени разходи. Включват се разходи за хотел при ПТП, при зареждане на грешно гориво, загуба на ключа за автомобила, или при необходимост от правна помощ и заплащане на гаранция за освобождаването при ПТП;

Пакет „СКИ И СНОУБОРД” – застрахователна защита при кражба чрез взлом или погиване на ски екипировка, включително наемането на заместваща такава в тези случаи. Както и загуби от неизползван и предплатен ски пакет (карта за ползване на въжени линии, наем за ски екипировка и/или такса за ски училище) поради злополука или акутно заболяване. Покрити са и разходи за издирване и спасяване в планината.

Подробностите за специалните покрития проучи тук https://online.bulstrad.bg/traveling/?ref_travel=6395 .

 

Онлайн застраховка за пътуване – преди да заминеш с автомобил?

Ако пътуваш с автомобил, провери дали имаш валидна полица за задължителната застраховка Гражданска отговорност! Лесно и бързо направи проверката тук https://zastra.bg/proverkata/index.php .

В случай, че полицата ти вече и изтекла или срокът на валидността й скоро ще изтече, намери най-изгодните оферти на всички застрахователи на живия онлайн калкулатор тук https://calculator-mtpl.zastra.bg/mtpl/new. Купи полицата за до четири минути.

За да си спестиш неприятни срещи с Тол Полицаите, провери дали имаш валидна пътна винетка ето тук

https://evinetka.bg/, и ако нямаш – купи за две минути.

И, последно, ако искаш на самата граница да не ти развалят настроението като ти връчат фишове за неплатени глоби и наказателни постановления, провери по ЕГН и № на шофьорската книжка на https://e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations.

 

Онлайн застраховка за пътуване – какво да очакваш там, за където си тръгнал?

И най-последно, по какъвто и начин да пътуваш – провери на сайта на Ситуационния Център на Министерството на външните работи https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing за актуална информация. Тя е налична за пътуващи за 194 държави по света.

Също така, проучи и контактите за консулските услуги и подкрепа, от които можеш да имаш нужда и ще очакваш, които ще намериш на https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/patuvane-chujbina