Постъпленията от електронни винетки нарастват

продажба на винетка за 2019

Постъпленията от електронни винетки нарастват според данните от старта на системата на 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г.

Купени са 13 343 119 електронни винетки на стойност 650 249 781 лв. Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система са общо 753 599 410,30 лв. Прогнозата е до края на тази година приходите от тежкотоварните автомобили да достигнат около 129 млн. лв. Сравнено с постъпленията през миналата година от е-винетки за МПС над 3,5 тона показва ръст от около 6%.
Увеличението на постъпленията е въпреки намаляването с почти 30% на средните превозни разстояния от МПС над 3,5 тона. Това е поради извънредното положение заради пандемията от COVID-19 и реалното таксуване само на 3115 км републиканска пътна мрежа.

Приходите от тол такси

От въвеждането им на 1 март 2020 г. до 08.12.2020 г. са постъпили 103 349 629,30 лв. За същия период са продадени 2 455 599 маршрутни карти за 43 283 303,09 лв.. Подадени 261 824 224 тол декларации от Националните доставчици на услуги на стойност 60 066 326,21 лв. Предпочитаното средство за таксуване на тежкотоварните автомобили са маршрутните карти, с които оперира Агенция „Пътна инфраструктура“ https://www.bgtoll.bg/.

Вариантите за толуване

Първоначалният вариант за толуване включваше 10 800 км републиканска пътна мрежа. Следващият вариант, който беше предложен, беше за магистрали, първи и втори клас пътища с обща дължина 6050 км и с определени тарифи. Българските превозвачи поискаха плавно и поетапно въвеждане на тол системата, така че да бъдат подготвени. 3 месеца след въвеждане на тол системата трябваше да бъдат направени анализ и повторен разговор с превозвачите.

Постъпленията от електронни винетки нарастват въпреки негативните ефекти от Ковид-19

След въвеждането в търговска експлоатация на тола бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19. За трите месеца на извънредно положение обаче нямаше как да бъде направен обективен анализ и да се прецени необходимостта от повишение на тарифите и обхвата на тол системата.Този фактор е безпрецедентен в световен мащаб и безспорно оказва влияние върху интензивността на преминаванията по платената пътна мрежа на превозните средства.