Защо Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили?


Прекратиха безплатното покритие за незастраховани украински автомобили. Защо? Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили.

Бордът на директорите на Чешкото бюро на застрахователите (CKP) https://www.ckp.cz/ прекрати безплатното покритие на щети, причинени от украински превозни средства. Това става от 13 април 2023 г. Мярката беше в сила от 1 март 2022 г. и беше с валидност шест месеца след преминаване на украинската граница.

За това решение беше съобщено и от водещата специализирана медия https://www.xprimm.com/ 

Понастоящем все още да не е възможно да се застрахова украинско превозно средство в чешки застрахователни компании. Украинските шофьори обаче могат да закупят застраховка за превозните си средства или в Украйна, или онлайн от чужбина. Това може да стане от някоя от украинските застрахователни компании, която ще им издаде електронна зелена карта http://uainsur.com/en/ . Данните показват още, че значителна част от украинските шофьори са застраховани за Украйна, а броят на незастрахованите автомобили като цяло намалява. „Сега има около 4000 незастраховани украински превозни средства в Чехия и 34 000 застраховани превозни средства в Украйна“, отбелязват експерти.

 

Прекратиха безплатното покритие за незастраховани украински автомобили. Защо? Застрахователното бюро на Чехия на 13 април 2023 г. прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили.

Като отчете горните данни, Бюрото реши да прекрати безплатното покритие на щети, причинени от незастраховани украински шофьори. Новото е, че случаите на незастраховани украински превозни средства да се оценяват индивидуално. И въпреки известно нормализиране на автомобилното застраховане https://www.nasu.com.ua/en/ , Украйна е в състояние на война. Поради което хората, които са загубили всичко, все още могат да търсят безопасност на територията на Чехия. Това подчерта Ян Матушек, изпълнителен директор обясниха от Бюрото.

 

„От март 2022 г. до края на март 2023 г. CKP разгледа 179 незастрахователни иска, включващи украински автомобили. Общата отговорност за тези щети на жертвите се изчислява на 18,9 милиона CZK. Тези случаи съставляват малък дял, като общо 2827 през същия период са регистрирани незастраховани искове на чешки и чуждестранни превозни средства, за които задължението за същия период е 498 милиона CZK“, каза Петр Йедличка, актюер на Бюрото. Най-изгодни оферти за Гражданска отговорност и зелена карта и включване на полицията изцяло онлайн, украински водачи с автомобили с български регистрационни номера могат да получат на https://calculator-mtpl.zastra.bg/mtpl/new 

 

Проверка за наличието на валидна застрахователна полиция за задължителната застраховка Гражданска отговорност за Република Чехия може да се на прави тук https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1 

А за България – на https://zastra.bg/proverka/