Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2


Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2: За кои превозни средства си длъжен да сключиш застраховката гражданска отговорност?

Застраховката гражданска отговорност е задължителна за почти всяко превозно средство, което е регистрирано или подлежи на регистрация съгласно българското законодателство /Закона за движение по пътищата или Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника/.

Има и някои изключения, но общото правило е: Ако е необходима регистрация в КАТ или другаде, за да може да се ползва по път, отворен за обществено ползване, най-вероятно трябва и застраховка.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2: Полицата е задължителна за:

За всяко превозно средство с мотор. Моторно превозно средство е всяко такова, предназначено за движение по суша и задвижвано от собствен двигател:

 • леките, товарни автомобили, каравани, автобуси, мотопеди, мотоциклети, скутери,
 • трамваи и тролейбуси,
 • самоходната земеделска и горска техника.

Полицата е задължителна и за превозни средства без мотор, като

 • ремаркета и полуремаркета, включително каравани /къмпинг ремаркета/.

Изключение са само ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства!

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2:  За кои превозни средства не е задължително да сключиш застраховката гражданска отговорност?

Застраховката гражданска отговорност не е задължителна за други релсови превозни средства /без трамваите/, самоходната техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника с мощност на двигателя до 10 kW и индивидуалните електрически превозни средства /тротинетки, самобалансиращи се скутери, електрическите велосипеди/

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2: При какви лимити на отговорност си длъжен да сключиш застраховката?

Лимитът на отговорност е максималната парична сума до размера която застрахователят се задължава да покрие вероятните претенции по Вашата полица.

 

Какви са минималните лимити при гражданската отговорност?

Минималните лимити, при които си длъжен да сключите застраховката са определени в Кодекса за застраховането. Те са дефинирани по вид вреди и зависят от броя на увредените лица.

 

Поставените от законодателя долни граници ограничават ангажимента на застрахователя само за територията на България. За събития в страни членки на Европейския съюз или Международното споразумение „Зелена карта”- отговорността е съгласно регламентиращата национална правна уредба. Отговорността на застрахователя може да бъде ограничена само за всяко събитие, но не и за срока на полицата.

 

Задължителната полица се сключва при следните минимални лимити на отговорност:

 • 2 100 000 лв. за всяко събитие за вреди на имущество;
 • 10 420 000 лв. за всяко събитие за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт при две или повече пострадали лица;

 

Застраховката може да бъде сключена и при по-високи от минималните задължителни лимити. Такова покритие е обект на индивидуално споразумение със застрахователя.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2: За кои страни важи гражданската отговорност?

Гражданската отговорност е специална застраховка. Териториалните особености на покритието се определят от Кодексът за застраховане, общата регулация на Европейския съюз и договорите по които България е страна.

За кои страни важи гражданската отговорност?

Законодателят е предвидил покритие на задължителната полица за територията на:

 1. България и
 2. 27-те страни, членки на ЕС – Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, , Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция, и
 3. останалите държави от Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, и
 4. тези, подписали Многостранното споразумение – Андора, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Великобритания, и
 5. трети страни – такива са Албания, Азърбайджан, Северна Македония, Иран, Молдова, Мароко, Тунис, Турция.

При пътуване в страни от Многостранното споразумение /тези от 2 до 4/ не се изисква да сертификат.

Няма граничен контрол и полицата е достатъчното удостоверение за наличие на сключена и валидна застраховка.

Не трябва да се забравя обаче, че въпреки това зелената карта може навсякъде да бъде изисквана от Гранична полиция.