Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11


Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11: Какви са реквизитите на валидната Зелена карта?

Зелената карта се издава от системата на избрания от теб застраховател. Зелената карта се принтира върху зелен картон, със специален дизайн, който е определен от Българското бюро на автомобилните застрахователи. Зелената карта има два номера. Единият е предварително отпечатан на зелената бланка, а другият се дава от Гаранционния фонд при самото издаване на Зелената карта.

 

Номерът от Гаранционния фонд съвпада с номера на гражданска отговорност с допълнение от две цифри след наклонена черта. Те показват кой поред е конкретния сертификат към полицата.

Срокът, за който е валиден сертификата е срокът, за който е платена полицата Гражданска отговорности Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg)

Номерът на превозното средство може да липсва, ако колата е застрахована преди регистрацията й в КАТ.

 

Как изглежда валидната Зелена карта?

Бланката се състои се от три части. Горната и средната са за клиента. Долната – за застрахователя. Получаваш първите две при сключване на застраховката. Първата част има защитна холограмна лепенка. Втората е дубликат. При ПТП в България или в чужбина, дубликатът може да бъде даден на пострадалата страна.

Зелена карта е валидна за всички страни от споразумението. Това е видно, ако квадратчето на съответната страна не е задраскано

Информацията, която съдържа трябва да е същата като в информационната система на застрахователя. След печат по бланката не може да се поправят пропуски или грешки. Единственото допустимо писане на ръка e подписа на издаващия.

 

Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11: Колко струва Зелената карта? По закон – издаването и предоставянето на Зелената карта е безплатно за Застрахования.

Зелената карта не струва нищо допълнително, тя е част от платената от теб полица Гражданска отговорност.

Няма допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В премията, която плащаш за сключването на задължителната застраховка Гражданска отговорност са включени и покритията зад граница по Зелената карта, както и себестойността на зеления картон, върху който се отпечатва тя, както и другите съпътстващи разноски на Застрахователя Zastra.bg Insurance Calculator

 

Може ли все пак да се наложи да платя нещо за сертификата?

Да, възможно е – ако поискаш дубликат или нов сертификат поради промяна в регистрацията на превозното средство (нов собственик и/или номер, и/или вписан в талона ползвател). В зависимост от политиката на застрахователя, някои могат да ти поискат допълнителна такса.

 

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 11: Мога ли да си купя само Зелената карта? Може ли да ми откажат да ми издадат зелена карта?

Зелената карта е удостоверение, че имаш гражданска отговорност. Тя не е самостоятелна застраховка.

 

Съответно, по закон не може да ти бъде отказано да ти издадат Зелена карта. Тя задължително се издава заедно с полицата гражданска отговорност за срок, за който е платена застраховката. При еднократно плащане – за една година, при разсрочено – до падежа на следващата вноска Проверка на застраховка /Гражданска отговорност/ (myve.bg)

 

Мога ли да взема зелена карта от друг застраховател, различен от този по гражданска отговорност?

Не, това не е възможно. Зелена карта получаваш единствено от избрания от теб застраховател по задължителната застраховка Гражданска отговорност. С други думи – удостоверението за това, че имаш валидна полица, което е под формата на сертификат „Зелена карта“, може да ти издаде само той.

 

Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11: При ПТП ми откъснаха част от зелената карта. Трябва ли да искам нова от застрахователя?

Не. Зелената карта, която имаш е с две идентични части – като не отчитаме холограмата, която присъства върху едната от тях. Издаването с две идентични части е направено за удобство. Така например при ПТП с кола с чуждестранна регистрация, пострадалото лице може да вземе втората част (тази без холограмата) на участника, станал причина за събитието. Това единствено технически улеснява процедурите по определяне и изплащане на обезщетенията.

 

Покритието на зелената карта не се променя. Можеш да продължиш да я ползваш както досега. Не е необходимо да взимаш нов сертификат. При следващо събитие, оторизираното лице ще си препише данните за протокола.

Имай предвид, обаче, че никой няма право и не бива при никакви обстоятелства да ти взима оригинала.

 

Мога ли да пренеса празна зелена карта през границата?

Не, без изрично писмено пълномощно на застрахователя.

 

Трябва ли ми зелена карта при пътуване в чужбина?

ДА. Задължен си да имате зелена карта при напускане на територията на страната по Закона за движение по пътищата и с Кодекса за застраховане ОНЛАЙН 100% – ГРАЖДАНСКА – КАЛКУЛАТОР – СПЕСТИ (zastra.bg)

Има предвидена и глоба от Гранична полиция, ако нямаш зелена карта при излизане от България.