Стари продадени коли може да отписваме в КАТ до 2023.


Стари продадени коли може да отписваме в КАТ до 2023.

Старите продадени коли ще може да ги отписваме в КАТ до 2023 година. Както разяснява Банкеръ Daily, това предвиждат промени в закона за движение по пътищата. Целта е да се  прекрати порочна практика на недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобитото превозно средство и то продължава да е собственост на продавача.

Стара кола, която е била продадена преди 27 декември 2017 година, но все още се води на името на продавача, вече ще може да бъде прехвърлена от него в КАТ само с договора за продажба.

Това ще важи за случаите, в които купувачът не е прехвърлил собствеността на придобитото превозно средство в законоустановен срок. В тези случаи продавачът на автомобила в  срок до 31 декември 2023 година ще може да предостави в „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР копие на документа за покупко-продажба.

Стари продадени коли отписваме в КАТ с документ за покупко-продажба до 2023

След предоставянето на документа, регистрацията на пътното превозно средство ще се прекратява служебно. Това се отбелязва в автоматизираната информационна система в КАТ по места. В нея освен това се вписват данните на новия собственик и датата на прехвърляне на собствеността.

Тези разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на автомобила е прехвърлена на небългарски гражданин или договорът е сключен извън България.

Вносителите целят продавачът да защити правата си дори и когато българските граждани са осъдени за престъпления, извършени с автомобили, чиито настоящи собственици не са сменили регистрацията на вече регистрирания автомобил.