10 хил. годишни е-винетки изтичат на 1 януари 2021 г.


10 хил. годишни е-винетки за МПС до 3,5 т изтичат на 1 януари 2021 г.

10 хил. годишни е-винетки за МПС до 3,5 т изтичат на 1 януари 2021 г. През януари и февруари изтича валидността на над 800 хил. Всеки водач може да провери докога е валидна винетката на управлявания от него автомобил на https://evinetka.bg/proverka-validnost/. Показаният статус може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“. Това е когато е-винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

За шеста поредна година през 2021 г. цените на е-винетките за леки автомобили остават непроменени. Годишната е 97 лв., тримесечната – 54 лв., месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв. Без промяна е и цената на уикенд винетката – 10 лв. Тя беше въведена на 1 януари 2019 г. при старта на електронната система за таксуване при използването на републиканската пътна мрежа. Тогава беше осъществен и преходът от хартиен стикер към електронна винетка.

Правила за попълването на данните на е-винетка

Електронната система позволява покупка само на една е-винетка за един автомобил за определен период от време. Не е възможно купуване на е-винетка за срок, който повтаря частично или напълно такъв. Тогава на екрана се изписва надпис, който предупреждава за това.

Необходимо е потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената информация преди да потвърдят финалното плащане за електронната винетка. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. Ако са декларирани неправилни данни, заплатена винетна такса за съответния автомобил не се зачита. Kорекции заради грешно въведени данни в системата не се допускат.

Вписването на регистрационния номер може да бъде както на кирилица, така и на латиница, но трябва да съответства на символите в самия регистрационен номер. Въвеждат се само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

При установена липсваща активна е-винетка

При липсваща валидно активирана е-винетка, екипите на НТУ предлагат на водача да заплати компенсаторна такса. Така той може да продължи спокойно пътуването си до 23:59 часа на същия ден. Компенсаторната такса за леките автомобили е 70 лева за автомобил с маса до или равна на 3,5 тона. Тя може да бъде платена само чрез POS терминали на място при мобилните екипи.

Ако водачът откаже да плати на място компенсаторна такса и оспори нарушението, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. За да продължи пътя си в този случай, трябва да плати стойността на най-евтината винетка за автомобил, която е уикенд винетката. Плащането отново е само с дебитна или кредитна карта, а компенсаторната такса трябва да се плати в рамките на 14 дни.

Ако в 14-дневния срок не постъпи плащане, влиза в сила наказателно постановление. По него водачът на дължи глоба от 300 лева. Ако нарушителят плати компенсаторната такса при установяване на нарушението или до 14 дни след това, то той се освобождава от административно-наказателна отговорност и не му се налага глоба.