Азбука на застраховка Гражданска отговорност 19: Гражданска отговорност – сигурни данни кибер защита! Как се гарантира сигурността на данните и Кибер защитата на трансакциите при покупка на застраховки онлайн от zastra.bg ? Личните данни на клиента са защитени чрез +SSL защитена връзка – 128 bit криптирана връзка +Verified by Visa технологии   Предимства на покупката […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Какво се случва, ако нямам гражданска отговорност? Ако нямаш валидна застрахователна полица Гражданска отговорност си изложен на редица правни и финансови рискове. Всеки един от тях е за твоя сметка. Защото: Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции. Това означава, че поддържането на валидна полица е твое задължение, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Какво да направя след ПТП? Ако при Пътно-Транспортно Произшествие ти си пострадалата страна – имаш право, но не и задължение да предявиш претенция към застрахователя по Гражданска отговорност на виновния, като се увериш, че той/тя има валидна полица Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg) Ако обаче ти си причината на […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 16: Кога се съставят двустранните констативни протоколи? Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи – Как се документират застрахователни събития? Много са начините за документиране на събития. Акт за констатация – ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието. Протокол – съдържа […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност? Гражданска отговорност – Как се покрива вредата? Главното е, че Гражданската отговорност покрива единствено твоята отговорност като собственик или ползвател на превозното средство за вреди, причинени на трети лица. Т.е. право на обезщетение по полицата има само […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Продавам колата – какво става с гражданската отговорност? Продажбата е официално документирана смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС тя представлява последователност от три стъпки:  сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,  уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и  издаване на ново свидетелство […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Какво получавам с полицата за гражданската отговорност? За гражданската отговорност трябва да получиш поне тези пет неща Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg) : полица, стикер, контролен талон, двустранен констативен протокол, зелена карта. Полицата е задължителна. Стикерът и контролният талон, както и зелената карта са удостоверения, че имаш […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12: Как изглежда стикерът и за какво служи?   Стикерът, това е твоето удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Представлява самозалепващо се фолио с три части. Първата е за автомобила, втората за застрахователя, третата се поставя върху талона на Гаранционния фонд и се носи от водача на преводното средство.   […]

Read More »

Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11: Какви са реквизитите на валидната Зелена карта? Зелената карта се издава от системата на избрания от теб застраховател. Зелената карта се принтира върху зелен картон, със специален дизайн, който е определен от Българското бюро на автомобилните застрахователи. Зелената карта има два номера. Единият е предварително отпечатан на зелената бланка, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност и Зелена карта 10: Какво представлява Зелената карта и за какво служи? Какво е зелена карта? Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност. Сертификат задължително се издава при сключване на полицата. Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 9: Какво представлява полицата? Въвеждането на единната система за централизирано издаване на застраховки гражданска отговорност промени начина, по който изглежда полицата. От значение е информацията, която тя съдържа, а не физическият носител, върху който тя се показва.   Как изглежда полицата? Законодателят не е предвидил изисквания за начина, по който […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 8: Какви документи съдържа полицата гражданска отговорност? Договорът за застраховка гражданска отговорност е писмен. Той може да бъде сключен на хартиен носител или във формата на електронен документ, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.   Пакетът документи за застраховката следва да съдържа: Полица Сметка/квитанция Стикер, контролен талон Сертификат […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 7: Какви са последствията ако не платя в срок дължимата премия? Премията по договора за застраховка следва да бъде плащана в сроковете уговорени при нейното сключване. Падежите (сроковете за плащане) и дължимите суми за всяка вноска са изписани в отделна секция на твоята полица. Какви са последствията ако не платиш […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 6: Срок на валидност на полицата гражданска отговорност?   За какъв срок се сключва гражданската отговорност? Срокът, за който е сключена гражданската отговорност, е периодът от време, вписан в полицата и за който застрахователят носи риска по договора. Срокът се определя с точни дати и час – от дата и […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: Какво покрива застраховка гражданска отговорност? Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.   Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност  Как се определят покритите рискове https://zastra.bg/grajdanska-otgovornost-kalkulator/ За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 4: От какво зависи премията по застраховката гражданска отговорност?   Премията е цената, срещу която застрахователя поема ангажимент да покрие рисковете по полицата. Тя зависи от съответния дефиниран рисков профил. В него се включват: кой е собственикът на превозното средство, от кого се управлява, вида и предназначението на МПС. Важни […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 3: Правила свързани с териториалния обхват на задължителната застраховка Кодексът за застраховане  забранява застраховател под каквато и да е форма да ограничава обхвата на задължителното териториално покритие. Независимо от това за какви съществени обстоятелства, застрахователят е задал въпрос, при сключване на полицата, свързани с престой зад граница например, полицата […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 2: За кои превозни средства си длъжен да сключиш застраховката гражданска отговорност? Застраховката гражданска отговорност е задължителна за почти всяко превозно средство, което е регистрирано или подлежи на регистрация съгласно българското законодателство /Закона за движение по пътищата или Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника/. Има и някои изключения, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност: Какво е Застраховката Гражданска отговорност? Застраховката Гражданска отговорност е договор, който ти сключваш със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от теб премия застрахователят поема задължението да обезщети всяко трето лице, което претърпи имуществени и неимуществени вреди в резултат на управляването или притежаването от теб на застрахованото […]

Read More »

Коя е изгодната застраховка Гражданска отговорност: това е най-евтината полица. Защото: Тази застраховка ти практически няма да я ползваш. Тя е задължителна по закон и целта й е да пази другите от теб КОДЕКС за застраховането (zastra.bg) Т.е. покрива се твоята отговорност за вреди към трети лица, които ти би могъл да нанесеш при използването […]

Read More »

Защо застраховките на електромобили са по-скъпи: Каско застраховката на електромобил сега е около 25% по-скъпа от полица за идентична кола с традиционен двигател с вътрешно горене.   Защо застраховките на електромобили са по-скъпи според Forbes Advisor Electric Car Insurance: Why It Costs More – Forbes Advisor Преди всичко, електрическите автомобили са значително по-скъпи като цена […]

Read More »

С Гражданска отговорност и без неплатени глоби към КАТ – за да прекараш колата на Годишен технически преглед (ГТП) За да се мине ГТП сега е достатъчно собственикът да е платил годишния пътен данък „Местни данъци и такси“ на общината по регистрация. Също така, отдавна известно изискване е и за МПС-то да има валидна застраховка […]

Read More »

Онлайн застраховка за пътуване – Застрахователна защита получи – тук и сега! Предстои пътуване в чужбина? На път може да стане какво ли не. Ако се случи нещо неочаквано и неприятно – има кой да ти се притече на помощ. Глобалните асистанс компании и застрахователи ще имат грижата. 24/7 Помощ при пътуване в чужбина в […]

Read More »

Онлайн застраховки – на един клик разстояние: защото е по-лесно, по-бързо, по-достъпно, по-изгодно. Все повече потребители търсят тези удобни решения за застрахователните продукти. И ние сме готови да ги предоставим. За онлайн застраховките разработихме за най-търсената и масова гражданска отговорност калкулатора Zastra.bg Insurance Calculator. Калкулаторът ни изчислява най-точно и в реално време стойността на твоята […]

Read More »

Застраховка пътуване медицински разходи и злополука с осигурен асистанс: Гарантирай си защита, сигурност и спокойствие. Пътуването в чужбина винаги е вълнуващо приключение. Дава възможността да откриваме нови култури, да се насладим на прекрасни гледки, шопинг, кулинарна екзотика. Създава незабравими спомени. Но дори и най-добре планираното пътуване може да ни изправи пред неочаквани предизвикателства. Застраховка пътуване […]

Read More »

Прекратиха безплатното покритие за незастраховани украински автомобили. Защо? Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили. Бордът на директорите на Чешкото бюро на застрахователите (CKP) https://www.ckp.cz/ прекрати безплатното покритие на щети, причинени от украински превозни средства. Това става от 13 април 2023 г. Мярката беше в сила от 1 […]

Read More »

Все по-стари коли купуват европейците на втора ръка: През 2023 г. закупуването на употребявана кола все още е състезание с препятствия. Много купувачи, малко превозни средства. Резултатът от това уравнение е прост: растящи цени и купувачи, които често трябва да правят компромис с избора. Сайтът La Centrale, който е специализиран в употребявани автомобили, е в […]

Read More »

Наказания за водач без Гражданска: Не се наказва водач на МПС с прекратена регистрация заради липса на Гражданска отговорност – ако собственикът не е уведомен Наказания за водач без Гражданска – Не се наказва водач без регистрация заради Гражданска – ако собственикът не е уведомен. Върховният касационен съд и Върховният административен съд излязоха с тълкувателно […]

Read More »

Цените на електронните винетки намаляват с 10% Стойността на всички видове винетки ще намалее с 10%, като намалението ще влезе в сила от януари 2023 г. Там, където сумата не е цяло число, ще бъде закръглено в полза на потребителите. Най-търсената винетка – годишната, която в момента струва 97 лв., от догодина би струвала 87,3 […]

Read More »

Прехвърляне електронна винетка при смяна номер

Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер: Електронната винетка издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на смяна на регистрационен номер или/и прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство. Електронната винетка запазва валидността си за срока, за който е издадена. При смяна на собствеността на МПС, трябва за […]

Read More »

Коригиране при сбъркана електронна винетка. Вече може да се поправя грешка, ако при издаване на електронна винетка е сбъркан номерът на автомобила или държавата на регистрация. Същото важи и за сгрешена категория. Корекцията може да бъде извършена от съответните длъжностни лица. Условиe е да се установи безспорно, че в България не съществува регистриран автомобил с […]

Read More »

Стари продадени коли може да отписваме в КАТ до 2023. Старите продадени коли ще може да ги отписваме в КАТ до 2023 година. Както разяснява Банкеръ Daily, това предвиждат промени в закона за движение по пътищата. Целта е да се  прекрати порочна практика на недобросъвестни купувачи, които не регистрират придобитото превозно средство и то продължава […]

Read More »

Купете винетка за 2021 г. онлайн на www.evinetka.bg Винетка за 2021 година може да се закупи на #www.evinetka.bg до 30 дни преди желаната дата на нейното активиране. Преди това, само по регистрационния номер на МПС всеки може бързо и лесно да провери до кога е валидността на всяка електронна винетка. Стъпките за купуване на нова […]

Read More »

Кои превозни средства са освободени от електронни винетки? Превозните средства, освободени от електронни винетки са определени в Закона за пътищата. От ЗП се разбира, че превозни средства с по-малко от четири колела са освободени от електронни винетки. Тези освободени превозни средства могат да бъдат както предназначени за превоз на пътници, така и на товари. Важно […]

Read More »

Възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същи номер на автомобил. Възстановяване на недължимо внесени такси за електронни винетки става чрез Процедурата за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т.1 […]

Read More »

Винетките на над 800 000 автомобила изтичат през януари и февруари. Винетките на над 800 000 автомобила изтичат през януари и февруари. Само в първия ден на новата година с невалидни електронни винетки са се оказали 10 000 шофьори, както съобщи в Новините на Нова Телевизия Ивелина Драгнева. Според проф. Олег Асенов,член на Управителния съвет […]

Read More »

10 хил. годишни е-винетки за МПС до 3,5 т изтичат на 1 януари 2021 г. 10 хил. годишни е-винетки за МПС до 3,5 т изтичат на 1 януари 2021 г. През януари и февруари изтича валидността на над 800 хил. Всеки водач може да провери докога е валидна винетката на управлявания от него автомобил на […]

Read More »

продажба на винетка за 2019

Постъпленията от електронни винетки нарастват според данните от старта на системата на 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. Купени са 13 343 119 електронни винетки на стойност 650 249 781 лв. Постъпленията от електронни винетки и тол такси от въвеждането на електронната система са общо 753 599 410,30 лв. Прогнозата е до […]

Read More »

покупка на винетка, пътна такса

През 2021-а цените на е-винетките не се променят за шеста поредна година. На https://evinetka.bg собствениците и водачите на МПС до 3,5 т. отново могат да купят годишна електронна винетка – за 97 лв., тримесечна – за 54 лв., месечна – за 30 лв., седмична – за 15 лв., и уикенд винетка за 10 лева. В […]

Read More »

глоба за липса на винетка, ако нямаме електронна винетка

В настоящата епидемична Ковид-19 обстановка денонощният достъп до онлайн услугите предоставя удобство и сигурност за потребителите, без да е необходимо физическо посещение на търговски обекти. В предстоящите няколко месеца изтича периодът на валидност на голяма част от годишните електронни пътни винетки. Онлайн услугата на eVinetka.bg е на разположение навсякъде и по всяко време, от компютър, […]

Read More »

Във вторник, 1 декември, 2020, между 17 ч. и 21 ч., са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система за събиране на пътни такси – винетки и тол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Възможно е от тези дейности да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които биха могли да затруднят продажбите на електронни винетки […]

Read More »

Системата на АПИ работи коректно. Единственият проблем, който установихме е, че в част от пунктовете има 30-минутно активиране. Този въпрос е решен и сме инструктирали всички наши служители и партньори всички такива случаи да се разрешават в полза на потребителя. Създали сме механизъм за контрол на въвеждането на данни в пунктовете, увериха от пътната агенция. […]

Read More »

Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна вече приемат заявления за получаване на безплатна електронна винетка за 2019 г. Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, […]

Read More »

В Румъния пътните винетни такси за МПС под 3,5 т. са задължителни за ползването на националните пътища и за магистралите. На 1 октомври 2010 г. физическите / хартиени винетни стикери са заменени с изцяло електронни винетки. Т.е. вече повече от осем години системата работи безупречно, без сривове и недоразумения, като такива не е имало и […]

Read More »

Генералната Дирекция на Магистралните пътища на Република Турция (Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı) напомня следната информация, важна за водачите на МПС с чуждестранни регистрационни номера: Всички пътни магистрали и мостове в Турция са включени в Високоскоростна система за таксуване (Hızlı Geçiş Sistemi, „Fast Transit System“ или HGS), с цел да се увеличи скоростта на трафика. Това означава, че […]

Read More »

От 1 януари контролът на пътя за валидни пътни винетки ще се прави от специализирани мобилни екипи на Националното Тол Управление към АПИ, от органите на МВР, а по границите – от Агенция „Митници“. Ако ви засекат като нарушител, ще трябва да платите на място „компенсаторна такса“ 70 лв. за леки МПС категория 3, 125 […]

Read More »

You cannot copy content of this page