Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?


Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

Това означава, че съгласно приетите решенията на ниво международния Съвет на бюрата https://www.cobx.org/сертификатите „Зелена карта“ ще са валидни за териториите на Беларус и Русия до 31.05.2023 г. 23:59 часа, централно европейско време.
НББАЗ – НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (nbbaz.bg) уведоми заинтересованите застрахователни компании и застраховани водачи, че сертификатът „Зелена карта“ ще е валиден за териториите на Беларус и Русия до 31.05.2023 г.

Във връзка с изпратено от НББАЗ – НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ (nbbaz.bg) по този повод писмо с изх. № 1-0329/22.03.2023г., всички застрахователи по Гражданска отговорност на автомобилистите и застрахованите се уведомяват, че считано от 01.06.2023 г. се прекратява двустранното „Споразумение между бюрата от ЕИП и Швейцария относно подписването/прекратяването на споразумения по Секция 4 от Вътрешните правила с бюра от трети държави“, сключено с бюрата на Беларус и Русия.

 

Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

В тази връзка от 01.06.2023 г. сертификатите „Зелена карта“ следва да бъдат издавани като се задраскват абревиатурите на Беларус (BY) и Русия (RUS).

Националните бюра на Беларус и Русия остават членове на системата „Зелена карта“, като ще продължат да спазват всички права и задължения, произтичащи от Вътрешните правила и двустранни споразумения с други държави, членове на системата, които още са в сила. Поради тази причина Съветът на бюрата няма да променя образеца на сертификат „Зелена карта“ Полезни връзки за всеки шофьор | eVinetka.bg

 

Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

При пътно-транспортно произшествие в чужбина

В държава членка на ЕИП, Швейцария или Андора по вина на автомобил с чужд регистрационен номер

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • ако в държавата не се изисква задължителна полицейска намеса, попълнете двустранен протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил
 • номера на застраховката „Гражданска отговорност” и държавата, от която е издадена. При възможност копие от същата или името на застрахователя
 • изискайте задължително подпис на виновния водач

В случай, че имате време, намерете най-близкия офис на компанията на виновния водач и предявете претенцията си направо към нея.

В случай, че се налага да се приберете в България и това е възможно, потърсете представителя на компанията за България на застрахователя на виновния водач. Предявете претенцията си направо към нея.

 

Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към Информационен център на Гаранционен фонд за допълнително разследване.

 

Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

При пътно-транспортно произшествие в чужбина

В държава членка на ЕИП, Швейцария и Андора по вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • ако в държавата не се изисква задължителна полицейска намеса, попълнете двустранен протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП
 • регистрационния номер на виновния автомобил
 • марка и модел на виновния автомобил
 • изискайте задължително подпис на виновния водач

Обърнете се към Компенсационния орган на Република България за предявяване на претенция.

 

Прекратяване на двустранното споразумение „Зелена карта“ с Беларус и Русия – какво означава това?

При пътно-транспортно произшествие в чужбина

В трета държава извън ЕИП

Обърнете се към Гаранционния фонд на държавата, където е настъпило ПТП Категории ППС | eVinetka.bg

Също така, можете да направите справка за всички кореспонденти на българските застрахователни компании в чужбина тук  Кореспонденти (nbbaz.bg)