Агенция „Пътна инфраструктура“ се сдоби с код по ISO, който е необходим, за да се осъществяват търговские операции на тол системата


АПИ съобщиха, че са получили своя първи идентификационен номер на издател, съгласно стандарт БДС EN ISO 14816, който е необходим, за да се осъществяват търговските  операции на тол системата.

Партньорите на Агенция „Пътна инфраструктура“ – „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД и „Интелигентни Трафик Системи“ АД, които са вписани като Национален доставчик на услуги, се сдобиха също с уникални идентификационни номера. По този начин те си осигуриха възможността да участват и във втория етап на тестовото управление на тол системата с бордови устройства, а в резултат на това и за търговското опериране на системата.

Фирмите, които искат да бъдат добавени към публичния регистър на АПИ като Доставчик на декларирани (GPS) данни са отправили запитване към Българския институт за стандартизация за присъединяване към процесите за издаване на идентификационен номер.

АПИ уточняват, че уникалния идентификационен номер CS1-IID, както и идентификационния код на страната, сформират еднозначна и уникална кодова рамка, свързана със системата за електронно пътно таксуване, която се употребява за събиране на пътни такси с вградени бордови устройства. Означението на бордовото устройство ще представлява двоичен код, даващ информация за държавата, в която е вписан, дадения доставчик на услуга, както и сведения за пътното превозно средство – брой оси, маса, емисионен клас и др. Идентификационният номер дава възможност на устройствата да бъдат вложени и в други тол системи, използващи подобен метод на таксуване като българския. Такава технология е GNSS, която представлява събиране на данни за движението на пътните превозни средства, посредством глобална навигационна сателитна система.

Източник – api.bg