Е-винетки: контролните органи, санкциите, правата ни


Ако не сте заплатили винетна такса за използване на платената пътна мрежа, то вие сте нарушител и подлежите на санкция.

Установяването на нарушението се извършва чрез Електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса осъществяват органите на МВР. Агенция „Митници“ може да извършва проверка когато пътното превозно средство напуска България през ГКПП.

300 стационарни „умни“ камери и 105 автомобила в денонощен режим ще контролират – чрез разчитане на регистрационния номер на автомобила и проверка в системата – дали е заплатена съответната пътна такса е-винетка.

Какъв е размерът на санкциите за използване на платената пътна мрежа без платена такса?

А. Компенсаторна такса от 70 лв., с която при установяване на нарушение, се дава възможност доброволно да се заплати ползването на пътната мрежа, без да влиза в сила акт за установяване на административно нарушение и да се дължи по-висока санкция. Това може да стане чрез карта на POS терминалите на мобилните екипи на тол контрола, по банков път, както и в пунктовете за продажба – в брой или чрез карта.

Б. Ако водачът откаже да плати компенсаторната такса, му се налага административно нарушение с размер равен на компенсаторната такса и му се дава възможност в 14-дневен срок да заплати таксата по банков път.

Водачът на лек автомобил, който е отказал да плати компенсаторна такса и му е съставен акт за административно нарушение, трябва да плати стойността на уикенд винетката от 10 лв. – за да продължи пътя си до края на денонощието. Плащането става само чрез карта на POS терминалите на мобилните екипи на тол контрола.

В. Ако водачът не плати таксата в 14-дневен срок, влиза в сила глоба – за леките автомобили тя е 300 лв.

Важно: при проверка от служителите на МВР на пътя, НЕ може да се заплати компенсаторна такса на място.