Тол системата – аналогът за МПС над 3,5 т на електронните винетки – се отлага за 2020.


Тол системата ще стартира не по-късно на 1 март 2020 година

Това гласят внесените изменения в Закона за пътищата, които отлагат старта на системата.
От 16 август т.г. по сега действащата нормативна уредба трябваше да започне т.нар. търговската и техническа експлоатация за системата за МПС над 3.5 тона. Поради необходимостта от доработване на тарифирането е взето решение от 16 август да се даде старт само на техническата част на системата, а не по-късно от 1 март 2020 г. да започне реалното събиране на таксите.

През началния етап обхватът на тол-системата ще включва магистралите, пътищата от първи клас и част от второкласните пътища.

Превозвачите са изразили нееднократно притеснения, че ако се допусне некоректно тарифиране на тол-системата, това ще се отрази на цената на стоките от първа необходимост.

Преди последните законови промени, беше планирано системата да бъде въведена в търговска експлоатация през ноември тази година.
Очакваните приходи от тол-такси са около 700 млн. лв. на година и общо около 1 млрд. лв. приходи заедно с продажбите на електронни винетки.