ПРОВЕРКА НА ВИНЕТКА

Проверка за електронна винетка по въведени данни за Държава на регистрация на превозните средства,
Регистрационен номер и Статус Активен / С изтекъл срок / Неизползван, се извършва на
https://web.bgtoll.bg/TollProduct 
Проверка за допуснати и регистрирани нарушения и наложени санкции се прави към Национално тол управление на
https://check.bgtoll.bg/#/violation 
„Национално тол управление“ е специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“, създадено във
връзка с въвеждането на електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за
превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки
автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).
„Национално тол управление“ https://www.bgtoll.bg/ има няколко функции основно свързани с опериране и
поддръжка на електронната система, осъществяване на контрол и събиране на пътните такси.
От 01.01.2019 г. се въведоха цени на електронни винетки за РЕМАРКЕТА И КАРАВАНИ, теглени от леки и
лекотоварни превозни средства Категория 3. Когато ППС от Категория 3 – леки автомобили е с прикачено
ремарке/каравана, независимо от броя оси на ремаркето/караваната, собственикът или ползвателят на моторното
превозно средство трябва да заплати допълнителна винетна такса за същата категория превозно средство с
прикаченото ремарке, когато общата допустима техническа маса на композицията надвишава 3.5 тона.
От 01.01.2019 г. се въведе и УИКЕНД ВИНЕТКА за ППС от Категория 3. Уикенд винетката е с фиксиран период на
валидност: от 12:00 часа в петък до 23:59 в неделя.
Всички видове електронни винетки могат да бъдат закупени до 30 дни по-рано от началната дата на валидност.
Преди покупка внимателно ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВСИЧКИ ДАННИ, които се изискват за активацията на електронна
винетка: регистрационен номер на моторното превозно средство, държава на регистрация, категорията му,
периода на валидност и желаната дата на активация. Отговорността за неправилно въведени данни се поема
изцяло от лицето, което закупува електронната винетка и при грешно въведени данни и активирана такава,
заплатените суми не подлежат на възстановяване.
При покупко-продажба на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, с валидна електронна
винетка и необходимост от смяна на регистрационният му номер (напр. моторното превозно средство има
регистрация в град София, а новият собственик е с местожителство в град Варна и ще извърши нова регистрация,
при която ще получи нов регистрационен номер на закупеното МПС), е необходимо да информирате Агенция
„Пътна инфраструктура“ https://www.api.bg/bg/e-vinetki в срок до 3 (три) работни дни от сключване на договора за
покупко-продажба на моторното превозно средство, за да бъде отразена промяната в електронната система за
издадените винетки. В противен случай моторното превозно средство няма да има активна винетка и Вие
подлежите на санкция от контролните органи, ако го управлявате без валидна такава.
Покупката на електронна винетка предоставя достъп до допълнителни функционалности: проверка на валидност
на закупената от винетка, получаване на известия по и-мейл за изтичане срока на нейната валидност за моторното
превозно средство, въвеждане и запазване на данните за няколко моторни превозни средства и последваща лесна
покупка на нова електронна винетка само чрез въвеждане на нови дати на активация и срок на валидност,
запазване на данните за покупките, и др.
Безплатна едногодишна винетка за един автомобил се полага на лица с 50 и над 50 на сто намалена
работоспособност или вид и степен на увреждане, както и на лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни
увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст. Заявление за издаване на такава се подава в регионалните Дирекции „Социално подпомагане“, съгласно
процедурата в Наредба №Н-19 от 02.12.2008 г.
Проверка за издадена безплатна електронна винетка може да направите на https://vinetki.bg/ev/check-vignette.
ВИЖТЕ СЪЩО: НАРЕДБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ

You cannot copy content of this page