Ако не сте заплатили винетна такса за използване на платената пътна мрежа, то вие сте нарушител и подлежите на санкция. Установяването на нарушението се извършва чрез Електронната система и посредством разположените на пътя стационарни и мобилни камери на Националното тол управление. Контрол за заплащането на винетна такса осъществяват органите на МВР. Агенция „Митници“ може да извършва проверка […]

Read More »

You cannot copy content of this page