Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Какво се случва, ако нямам гражданска отговорност? Ако нямаш валидна застрахователна полица Гражданска отговорност си изложен на редица правни и финансови рискове. Всеки един от тях е за твоя сметка. Защото: Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции. Това означава, че поддържането на валидна полица е твое задължение, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Какво да направя след ПТП? Ако при Пътно-Транспортно Произшествие ти си пострадалата страна – имаш право, но не и задължение да предявиш претенция към застрахователя по Гражданска отговорност на виновния, като се увериш, че той/тя има валидна полица Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg) Ако обаче ти си причината на […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Продавам колата – какво става с гражданската отговорност? Продажбата е официално документирана смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС тя представлява последователност от три стъпки:  сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,  уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и  издаване на ново свидетелство […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност и Зелена карта 10: Какво представлява Зелената карта и за какво служи? Какво е зелена карта? Зелената карта е удостоверение, издадено в стандартен формат, за наличие на сключена застраховка гражданска отговорност. Сертификат задължително се издава при сключване на полицата. Зелената карта съдържа минимално необходимите данни, печатно изписани на латиница, с […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 9: Какво представлява полицата? Въвеждането на единната система за централизирано издаване на застраховки гражданска отговорност промени начина, по който изглежда полицата. От значение е информацията, която тя съдържа, а не физическият носител, върху който тя се показва.   Как изглежда полицата? Законодателят не е предвидил изисквания за начина, по който […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 7: Какви са последствията ако не платя в срок дължимата премия? Премията по договора за застраховка следва да бъде плащана в сроковете уговорени при нейното сключване. Падежите (сроковете за плащане) и дължимите суми за всяка вноска са изписани в отделна секция на твоята полица. Какви са последствията ако не платиш […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: Какво покрива застраховка гражданска отговорност? Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.   Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност  Как се определят покритите рискове https://zastra.bg/grajdanska-otgovornost-kalkulator/ За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при […]

Read More »

С Гражданска отговорност и без неплатени глоби към КАТ – за да прекараш колата на Годишен технически преглед (ГТП) За да се мине ГТП сега е достатъчно собственикът да е платил годишния пътен данък „Местни данъци и такси“ на общината по регистрация. Също така, отдавна известно изискване е и за МПС-то да има валидна застраховка […]

Read More »

Прекратиха безплатното покритие за незастраховани украински автомобили. Защо? Застрахователното бюро на Чехия прекрати безплатното покритие за щети, причинени от незастраховани украински автомобили. Бордът на директорите на Чешкото бюро на застрахователите (CKP) https://www.ckp.cz/ прекрати безплатното покритие на щети, причинени от украински превозни средства. Това става от 13 април 2023 г. Мярката беше в сила от 1 […]

Read More »

You cannot copy content of this page