Азбука на застраховка Гражданска отговорност 19: Гражданска отговорност – сигурни данни кибер защита! Как се гарантира сигурността на данните и Кибер защитата на трансакциите при покупка на застраховки онлайн от zastra.bg ? Личните данни на клиента са защитени чрез +SSL защитена връзка – 128 bit криптирана връзка +Verified by Visa технологии   Предимства на покупката […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 18: Какво се случва, ако нямам гражданска отговорност? Ако нямаш валидна застрахователна полица Гражданска отговорност си изложен на редица правни и финансови рискове. Всеки един от тях е за твоя сметка. Защото: Застраховката е задължителна! Има глоби и други санкции. Това означава, че поддържането на валидна полица е твое задължение, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 17: Какво да направя след ПТП? Ако при Пътно-Транспортно Произшествие ти си пострадалата страна – имаш право, но не и задължение да предявиш претенция към застрахователя по Гражданска отговорност на виновния, като се увериш, че той/тя има валидна полица Проверка на гражданска отговорност (zastra.bg) Ако обаче ти си причината на […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 16: Кога се съставят двустранните констативни протоколи? Гражданска отговорност: Двустранните констативни протоколи – Как се документират застрахователни събития? Много са начините за документиране на събития. Акт за констатация – ако едно лице описва едностранно (с право по силата на някаква оправомощаваща го законова норма) фактите около събитието. Протокол – съдържа […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 15: Какво трябва да направя за да ми покрият вредата по гражданска отговорност? Гражданска отговорност – Как се покрива вредата? Главното е, че Гражданската отговорност покрива единствено твоята отговорност като собственик или ползвател на превозното средство за вреди, причинени на трети лица. Т.е. право на обезщетение по полицата има само […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 14: Продавам колата – какво става с гражданската отговорност? Продажбата е официално документирана смяна на собствеността. Като процедура за регистрирани МПС тя представлява последователност от три стъпки:  сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба,  уведомяване на службите за регистрация на превозни средства и  издаване на ново свидетелство […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 13: Какво получавам с полицата за гражданската отговорност? За гражданската отговорност трябва да получиш поне тези пет неща Кодекси – Комисия за финансов надзор (fsc.bg) : полица, стикер, контролен талон, двустранен констативен протокол, зелена карта. Полицата е задължителна. Стикерът и контролният талон, както и зелената карта са удостоверения, че имаш […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 12: Как изглежда стикерът и за какво служи?   Стикерът, това е твоето удостоверение за сключена застраховка гражданска отговорност. Представлява самозалепващо се фолио с три части. Първата е за автомобила, втората за застрахователя, третата се поставя върху талона на Гаранционния фонд и се носи от водача на преводното средство.   […]

Read More »

Азбука на застраховката Гражданска отговорност 11: Какви са реквизитите на валидната Зелена карта? Зелената карта се издава от системата на избрания от теб застраховател. Зелената карта се принтира върху зелен картон, със специален дизайн, който е определен от Българското бюро на автомобилните застрахователи. Зелената карта има два номера. Единият е предварително отпечатан на зелената бланка, […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 9: Какво представлява полицата? Въвеждането на единната система за централизирано издаване на застраховки гражданска отговорност промени начина, по който изглежда полицата. От значение е информацията, която тя съдържа, а не физическият носител, върху който тя се показва.   Как изглежда полицата? Законодателят не е предвидил изисквания за начина, по който […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 8: Какви документи съдържа полицата гражданска отговорност? Договорът за застраховка гражданска отговорност е писмен. Той може да бъде сключен на хартиен носител или във формата на електронен документ, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.   Пакетът документи за застраховката следва да съдържа: Полица Сметка/квитанция Стикер, контролен талон Сертификат […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 7: Какви са последствията ако не платя в срок дължимата премия? Премията по договора за застраховка следва да бъде плащана в сроковете уговорени при нейното сключване. Падежите (сроковете за плащане) и дължимите суми за всяка вноска са изписани в отделна секция на твоята полица. Какви са последствията ако не платиш […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност 5: Какво покрива застраховка гражданска отговорност? Обект на застраховката е Вашата отговорност към трети лица за вреди свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство.   Покрити рискове по застраховка гражданска отговорност  Как се определят покритите рискове https://zastra.bg/grajdanska-otgovornost-kalkulator/ За разлика от други автомобилни застраховки, при които застрахователят изброява при […]

Read More »

Азбука на застраховка Гражданска отговорност: Какво е Застраховката Гражданска отговорност? Застраховката Гражданска отговорност е договор, който ти сключваш със застрахователна компания. По силата на това споразумение срещу платената от теб премия застрахователят поема задължението да обезщети всяко трето лице, което претърпи имуществени и неимуществени вреди в резултат на управляването или притежаването от теб на застрахованото […]

Read More »

Все по-стари коли купуват европейците на втора ръка: През 2023 г. закупуването на употребявана кола все още е състезание с препятствия. Много купувачи, малко превозни средства. Резултатът от това уравнение е прост: растящи цени и купувачи, които често трябва да правят компромис с избора. Сайтът La Centrale, който е специализиран в употребявани автомобили, е в […]

Read More »

You cannot copy content of this page